انواع پوشانه درز ایستا (زیپ پانل) برای سقف های تک قوسی و دو قوسی(گنبدی) از جنس آلومینیوم یا ورق گالوانیزه