safiraco
شرکت سازه های فضایی ایران (سفیرا)

طراحی و اجرای انواع سازه های صنعتی

دامنه تولیدات و خدمات
زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت شرکت

امکانات و تجهیزات
مجوزها و افتخارات