شركت سفيرا در اسفند ماه سال 1362 با هدف تحقيق و طراحي و اجراي سازه هاي فضايي به ثبت رسيد ودر سال 1367 موافقت اصولي وزارت صنايع سنگين را براي ايجاد مركز تحقيقات سازه كسب كرد. شركت سفيرا در سال 1367 بعنوان واحد طراحي و مهندسي براي اجراي پروژه هاي بزرگ و زير بخش پالايشگاه ها و نيروگاه ها و همچنين كارخانجات توليد واحدهاي پيش ساخته از وزارت صنايع سنگين كسب مجوز كرد. مديرعامل شركت آقاي نصراله ديانت متخصص در رشته هاي سازه هاي فضاكار بوده و داراي تجربه بيش از 48 سال مي باشد. سوابق تحصيلي و تجربي ايشان در ادامه آمده است.مركز شركت در تهران و كارخانه و آزمايشگاه شركت در شهر صنعتي هشتگرد قرار دارد و مشتمل بر مجموعه ايست با مساحت 6000 مترمربع زمين و 3400 مترمربع فضاي سرپوشيده شامل سالنهاي آزمايشگاهي و سالن هاي توليد مي باشد.

about-safiraco